Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van webshop Crealis Cadeaus

Contactgegevens

Crealis Cadeaus
Advocaatpeer 40
1731 WS Winkel
Nederland
Telefoon: +31 (0)640 21 71 75
Email: crealis@live.nl
URL: http://www.crealiscadeaus.nl
KvK nummer: 56393229

Deze versie is geldig vanaf 16 mei 2018

1. Algemeen

 • 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden door Crealis Cadeaus.
 • 1.2 Crealis Cadeaus levert aan consumenten.
 • 1.3 Op de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2. Prijzen

 • 2.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 • 2.2 Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
 • 2.3 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

3. Betaling

 • 3.1 Betaling van een online bestelling verloopt door middel van Ideal. Tevens is het mogelijk om uitsluitend op afspraak een bestelling op te halen en deze contant af te rekenen.
 • 3.2 Artikelen die middels een overboeking worden betaald, worden 7 dagen gereserveerd. Indien na 7 dagen de betaling niet is ontvangen wordt er een betalingsherinnering verzonden per email. Komt hier binnen 2 dagen geen reactie op, dan wordt de bestelling geannuleerd.

4. Verzending & Levering

 • 4.1 Crealis Cadeaus streeft ernaar een bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres.
 • 4.2 Overschrijding van deze verzendtermijn geeft geen recht op annulering. Crealis Cadeaus zal wanneer een bestelling niet binnen 2 werkdagen wordt verzonden dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail.
 • 4.3 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
 • 4.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald aan de hand van het gewicht en de grootte van de bestelling.
 • 4.5 Alle bestellingen gedaan bij Crealis Cadeaus worden verzonden via PostNL.
 • 4.6 Afhankelijk van de grootte en de waarde van de bestelling wordt de bestelling als brievenbuspost of als pakketpost verzonden.

5. Ruilen & Retourneren

 • 5.1 Ruilen of retourneren is mogelijk zonder opgaaf van redenen (volgens de Wet Vekopen op Afstand) binnen 14 werkdagen na aflevering van de bestelling. Dit geldt ook voor artikelen die in de uitverkoop zijn gekocht. Het recht op retourneren geldt niet voor artikelen die speciaal besteld en op maat gemaakt zijn.
 • 5.2 Een retourzending dient van tevoren, onder vermelding van het ordernummer, per e-mail (crealis@live.nl) te worden aangemeld bij Crealis Cadeaus.
 • 5.3 Het te ruilen of te retourneren artikel dient te worden verzonden naar het vestigingsadres vermeld bovenaan deze pagina.
 • 5.4 Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • 5.5 Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper.
 • 5.6 Onvoldoende gefrankeerde retourzending worden niet aangenomen door Crealis Cadeaus.
 • 5.7 Het geretourneerde artikel dient onbeschadigd, ongewassen en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen.
 • 5.8 Ruilen geschiedt eenmalig op basis van gedeelde verzendkosten; de portokosten om te retourneren komen voor rekening van de koper, de portokosten om het nieuwe artikel te verzenden komen voor rekening van Crealis Cadeaus. Bij meer dan eens ruilen worden de door Crealis Cadeaus gemaakte portokosten bij de koper in rekening gebracht.
 • 5.9 Wanneer er door Crealis Cadeaus een ander artikel is toegezonden dan het bestelde artikel, wordt het artikel kosteloos omgeruild voor het bestelde artikel. Het niet bestelde artikel dient onbeschadigd, ongewassen en in de originele verpakking teruggezonden te worden aan Crealis Cadeaus.
 • 5.10 In geval van retourneren heeft de koper de mogelijkheid het volledige aankoopbedrag gerestitueerd te krijgen. Terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen.
 • 5.11 Na aanmelding voor een workshop is het niet mogelijk deze te annuleren. Wel wordt de koper in de gelegenheid gesteld om vervanging te regelen als deze zelf niet aanwezig kan zijn. In geval van ziekte van de koper en het niet tijdig regelen van vervanging zal Crealis Cadeaus 50% van de kosten in rekening brengen voor de koper.

6. Reclameren & Aansprakelijkheid

 • 6.1 De koper heeft de verplichting het artikel bij aflevering te onderzoeken, om na te gaan of het product aan de overeengekomen eisen voldoet. Indien dit niet het geval is dient de koper binnen bekwame tijd, in de praktijk is dit twee maanden, na aflevering Crealis Cadeaus hiervan per email (crealis@live.nl) op de hoogte te stellen.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeengekomen eisen voldoet, gaat Crealis Cadeaus over tot vervanging van het artikel of, indien vervanging niet mogelijk is, over tot terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • 6.3 Crealis Cadeaus is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde producten.
 • 6.4 Crealis Cadeaus is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.

7. Garantie & Service

 • 7.1 In geval van een geschil of een klacht zal Crealis Cadeaus deze in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing, in de zin van reparatie of vervanging. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.
 • 7.2 In geval van een klacht kan de koper met zijn klacht terecht op het hierboven genoemde adres. Crealis Cadeaus streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Privacy

 • 8.1 Crealis Cadeaus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens voor onze interne automatische verwerking om verantwoord het klantenbeheer en de bedrijfsvoering voor verkoop te kunnen doen.
 • 8.2 Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
 • 8.3 Het adressenbestand van Crealis Cadeaus kan niet worden opgevraagd door derden. Mocht door onmacht onze gegevens alsnog in handen van derden komen, dan is Crealis Cadeaus daar niet aansprakelijk voor. Crealis Cadeaus zal zich tot zijn uiterste kunnen inspannen om uw gegevens te beschermen.
 • 8.4 Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

9. Auteursrecht

 • 9.1 Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Crealis Cadeaus

Opgesteld op 1 december 2012, aangepast op 16 mei 2018. Wijzigingen voorbehouden

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *